“Drømmer du om, at I kan fokusere på virksomhedens kerneforretning, mens andre tager ansvaret for jeres IT?”

Casper Søltoft, Adm. direktør
NHC

IT SIKKERHED

– forebyg IT angreb før skaden sker!

De fleste virksomheder er bygget på et fundament af IT, og det er derfor yderst kritisk, hvis virksomhedens IT er nede. Næsten halvdelen af alle små og mellemstore virksomheder har et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau, og kombineret med, at cyberkriminaliteten stiger, udgør det tilsammen en stor trussel mod de virksomheder, der ikke er ordentligt beskyttet.

De hyppigste angreb er Phishingmails og DDoS angreb:

- Ved Phishingmails ses typisk Ransomware, hvor en medarbejder kan lokkes til at trykke på et link, der efterfølgende låser virksomhedens data og systemer.

- DDoS angreb er overbelastningsangreb, som kan medføre, at virksomhedens servere eller hjemmeside bryder ned og ikke kan tilgås.

Lad NHC stå for jeres IT sikkerhed!

Hos NHC har vi den rette ekspertise, de rette værktøjer og en solid erfaring indenfor cyber awareness. Vi laver en sikkerhedsrapport, som afdækker, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, I bør tage og kan deraf vejlede jer om, hvilken IT-sikkerhedsstrategi, I bør indføre.

Hos NHC kan vi levere en samlet løsning til netop jeres behov og 24/7 support med svar indenfor 1 minut. Vi bygger på certificerede processer indenfor den internationale og topsikrede standard ISAE 3402.

Kontakt Karina Svanholm på info@nhc.dk og hør mere om, hvilke sikkerhedsydelser vi tilbyder og hvilket sikkerhedsniveau, der er det rigtige for jer, eller udfyld vores formular og bliv kontaktet.

Vi kan også hjælpe dig

Karina Svanholm

COO

”Hele vores IT-strategi er at have så meget hostet i skyen som muligt. Vi har ikke fysiske servere, og sikkerhedsmæssigt har NHC styringen på vores IT-sikkerhed. Det har vi det godt med, og de uvildige tjek, vi får foretaget viser, at der er styr på det,”

Martin Bremer Jensen, Projektleder
Danske Shoppingcentre

Bliv klar til Microsoft Copilot
Download vores e-bog, og få indsigt i, hvilke steps der skal til for at blive klar til Copilot!
Samtykke*