Hvad betyder de ændrede aftalevilkår for din virksomhed? Prisen på alle abonnementer stiger en smule, og bindingsperioderne ændres. Desuden vil vi i fremtiden bede om skriftlig bekræftelse, hvis I ønsker at ændre jeres abonnementsaftale. Kontakt os gerne, hvis du har...